Uvádíme na pravou míru nepravdivé fámy

Liga lidských práv se ohrazuje proti lživé kritice projektu „Hrdinou může být každý“, která se v posledních dnech šíří po sociálních sítích. Podle jejích autorů budou výsledkem projektu s rozpočtem 4,8 milionu korun „fotografie a stručné rozhovory se 101 hrdiny, převážně aktivisty, kteří zabránili vykácení lesa a zachránili mloka“. Z této mylné myšlenky dále vydedukovali, že jeden rozhovor stál daňové poplatníky padesát tisíc korun. Skutečné náklady na jeden uveřejněný příběh přitom nedosahují ani desetiny této částky.

 

Autoři kritiky zřejmě přehlédli na webu projektu seznam všech plánovaných aktivit. Pozorný čtenář by zjistil, že sběr a sepsání 101 příběhů hrdinů je pouze jednou z několika realizovaných činností. Kritici projektu nicméně na web hrdinou.cz sami odkazují, což v nás vyvolává pocit, že úmyslně lžou a snaží se projekt poškodit.

 

Co jsou projektové aktivity a proč jsme reagovali na výzvu ministerstva?

 

Mezi další aktivity patří například e-learningový kurz, výroba osvětových videoklipů, putovní výstava po sedmi městech Česka, série diskuzních večerů a několikadenních školení, vznik poradny, která realizuje 320 hodin poradenství, vytvoření příručky občanských aktivit či výroba knihy v nákladu 70 tisíc výtisků. Ani toto není úplný seznam aktivit, ale pouze přehled těch nejvýraznějších.

 

Z předchozích řádků je zřejmé, že projekt má široký záběr a skýtá mnoho možností pro vhodnou prezentaci případů aktivity občanů, kteří se nebojí postavit jakékoliv formě bezpráví, což je i naším cílem a zároveň důvodem, proč jsme reagovali na výzvu MŠMT a podali žádost o možnost realizace projektu.

 

Pro další informace prosím kontaktuj:

Martin Dutkiewič

PR manažer projektu Hrdinou může být každý

Liga lidských práv

tel.: +420 545 210 446

mail: mdutkiewic@llp.cz

Burešova 6, 602 00 Brno

www.llp.cz

19. 11. 2012 publikoval Martin Dutkiewič

 


Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS