Film Jana Skalíka "Nalezeni na ztraceném" online

U mnoha nominovaných hrdinů se objevilo společné téma šumavské blokády. Pokaždé z jiného úhlu pohledu, vždy však se stejným koncem. Samotná blokáda, stejně jako komplexní přístup k ochraně přírody v České republice, je téma, na kterém lze sledovat polarizaci obyvatelstva, odborníků, vědců, aktivistů i státních orgánů do dvou názorových skupin. Samotné vedení NP Šumava v této věci evidentně stojí na straně jednoho z táborů a snaží se mu pomoci na úkor názorů toho druhého. Nicméně, jak lze vidět ve filmu Jana Skalíka, smíření a kýžený konsenzus mnohdy nejsou tak dalek,o jak by se mohlo zdát. Jan Skalík byl za své aktivity nominován na hrdinu.

1. 11. 2012 publikoval Martin Dutkiewič

 


Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS