Vladimír Burda: Vzduch pro Radvanice

Vladimír Burda

„Zjistil jsem, že lidem současná situace sice vadí, ale nikdo neví, co by se s tím dalo dělat.“

Text: Jana Strnadová
Fotografie: Luboš Šanoba
Publikováno 4. 2. 2013

Ještě do poloviny minulého století se o obci Radvanice hovořilo jako o vyhlášené rekreační oblasti Ostravska. Díky čistému ovzduší zde bylo dokonce umístěno i plicní sanatorium. V padesátých letech se však se stavbou huti razantně změnilo zdejší životní prostředí. Vladimír Burda je místním občanem a zakladatelem občanského sdružení Vzduch, které usiluje o lepší životní podmínky a čistší ovzduší pro sebe i pro budoucí generace.  

Jak se z nejčistšího koutu Ostravy stal nejšpinavější kout Evropy

Hutní závod ArcelorMittal patří mezi největší zdroje emisí prachu, polycyklických aromatických uhlovodíků a arsenu v České republice. Zatímco v jiných těžbou poškozených částech naší země se na problematiku čistého ovzduší alespoň trochu myslí a stav životního prostředí se pozvolna mění k lepšímu, na tuto oblast se poněkud pozapomnělo.

„Dá se říct, že v koksovnách, které jsou zde v provozu, se stále uplatňují přežité technologie z padesátých let,“ vysvětluje pan Burda. „Důsledkem je pak produkce obrovského množství benzo(a)pyrenu a jiných aromatických látek, které jsou navázané na nejjemnější prach ve vzduchu, a dostávají se tak snadno do plic a následně prostřednictvím krve do každé buňky, kde způsobují defekty,“ popisuje.

Důvodem, proč se Vladimír Burda začal o celou problematiku ovzduší na Ostravsku zajímat, byl zdravotní stav jeho ženy, který se do pěti let od přestěhování do Radvanic dramaticky zhoršil. Pan Burda vycítil jistou souvislost a v roce 2001 se začal zajímat o to, jak jsou zdejší obyvatelé spokojeni se stavem svého životního prostředí. „Zjistil jsem, že lidem současná situace sice vadí, ale nikdo neví, co by se s tím dalo dělat,“ shrnuje výsledky svého průzkumu.

Vznik občanského sdružení Vzduch

V roce 2002 se Vladimír Burda rozhodl založit občanské sdružení Vzduch. V následujících letech se mu mimo jiné povedlo navázat spolupráci s Ekologickým právním servisem a získat podporu i ze strany veřejnosti. „V roce 2007 jsme začali oslovovat občany a během krátké doby se nám podařilo zapojit do sdružení více než tři stovky nových členů,“ vzpomíná pan Burda.

Největším dosavadním úspěchem občanského sdružení je bezpochyby prosazení kontinuálního měření zplodin v ovzduší. „Bylo velmi těžké přesvědčit širokou veřejnost, zejména mimo Radvanice, že zde vůbec existuje nějaký problém, který se musí řešit,“ objasňuje Vladimír Burda, proč byla právě možnost měření imisí na území Radvanic prioritním úkolem sdružení. Díky výsledkům monitorování stavu ovzduší se dokázalo, že jsou zde dlouhodobě a extrémně překračovány zákonné limity znečištění, a to zejména u prachu, benzo(a)pyrenu a arsenu.

Děláme věci, které mají smysl

Vzduch má ale na svém kontě také celou řadu dalších dílčích úspěchů. „Asi nejvíce pyšní můžeme být na to, že naše organizace získala respekt a že kroky, které jsme udělali, někam vedly,“ míní pan Burda. Vyzdvihuje také to, že členové sdružení Vzduch nemají nálepku extremistů, kteří jen všechno stěžují, ale naopak se od začátku snaží klást důraz na to, že se pouze domáhají svého práva na příznivé životní prostředí a ovzduší odpovídající zákonným limitům.

„Změny, které se zde podařilo prosadit, pozitivní ohlasy a podpora ze strany místních obyvatel, spolupráce s Ekologickým právním servisem – to všechno jsou věci, které nás utvrzují v tom, že děláme něco, co má smysl,“ dodává Vladimír Burda přesvědčeně.

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS