Tomáš Hnetila: Za plzeňská práva

Tomáš Hnetila

„Pronesl jsem něco v tom smyslu, že urážlivé výroky na adresu akreditační komise nám nepomůžou. Vztahy s vedením fakulty byly poněkud napjaté zejména poté, co jsme se je snažili přesvědčit, aby místo útoků na akreditační komisi raději napravovalo nedostatky, které jsou mu vytýkány.“

Text: Jana Strnadová
Fotografie: Luboš Šanoba
Publikováno 4. 2. 2013

V současné době se asi nenajde mnoho právníků, kteří by se rádi pochlubili titulem dosaženým na právnické fakultě v Plzni. Tomáš Hnetila je studentem, který by to rád změnil. Ví, že dobrá pověst se buduje dlouhé roky, ale ztratit se dá během jediného okamžiku. Cestu k navrácení vážnosti a prestiže své alma mater spatřuje spíše než v napadání a znevažování názorů akreditační komise ve skutečné a pokorné snaze o napravení nedostatků. Za tento postoj se mu vedení fakulty „odvděčilo“ zahájením disciplinárního řízení.

Více možností pro studenty

Tomáš rozhodně není žádným „buřičem“ – právě naopak. Průměrově patří k nejlepším studentům v ročníku a po celou dobu studia se snaží prosazovat lepší podmínky pro sebe i pro své spolužáky. Díky jeho aktivitě se již podařilo dosáhnout celé řady pozitivních změn. „Chtěl jsem, aby škola vycházela studentům více vstříc - aby jim byla poskytována práva, která garantuje zákon,“ vysvětluje Tomáš a vypočítává, co všechno se už podařilo na právnické fakultě změnit k lepšímu.

 „Zprovoznili jsme internet v budově, kde do té doby vůbec nebyl k dispozici. Dosáhl jsem také určitých změn ve studijním a zkušebním řádu. Prosadil jsem burzu zápisů, aby si studenti mohli v průběhu prvního týdne v semestru měnit seminární skupiny,“  jmenuje Tomáš. Vyplácení prospěchových stipendií, delší otevírací doba knihovny nebo možnost vybrat si učitele, u kterého chce student navštěvovat seminář – to všechno jsou věci, které studentům z jiných univerzit mohou připadat jako samozřejmost, ale v Plzni si tato privilegia museli budoucí právníci prosadit sami.

Plagiát odhalil náhodou

S tím, jak se začal Tomáš Hnetila o dění na univerzitě více zajímat, si postupně také všímal některých ne zcela standardních praktik, které se na fakultě odehrávaly. Jednou si ve fakultní knihovně ze zvědavosti vypůjčil dizertační práci tehdejšího proděkana pro vědu. Při čtení posudků mu přišlo podezřelé, že se v nich nenachází v podstatě žádné zhodnocení obsahu práce. Jak později vyšlo najevo, samotný obsah byl jedním velkým plagiátem.

Tomáš se rozhodl obrátit na své vyučující a podivnou práci jim ukázal. V té chvíli o celé záležitosti věděla jen malá skupina lidí, nicméně záhy utekly informace do médií a rozpoutala se skandální kauza, která univerzitní půdou nebývale otřásla. Brzy se ukázalo, že v knihovně chybí zhruba padesát procent dizertačních prací, a to především od prominentních absolventů, o kterých se proslýchalo, že nestudovali úplně standardním způsobem.

Za otevřenou kritiku disciplinární řízení

Celá kauza fakultu pošpinila takovým způsobem, že se zdálo téměř nemožné její pověst očistit. Tomáš Hnetila se o to přesto pokusil a v roce 2011 kandidoval v koalici šesti studentů do Akademického senátu právnické fakulty. Jejich Koalice Veritas volby drtivě vyhrála. K vítězství bezesporu dopomohly také vtipně pojaté předvolební letáky a plakáty s údernými hesly, které vyzývaly studenty, aby se zapojili a podpořili plánované změny, které by mohly dopomoci vrátit plzeňským právům vážnost a prestiž.

Přestože Tomáš Hnetila vykonal pro svou fakultu spoustu záslužné práce, v červnu loňského roku mu hrozilo vyloučení ze školy poté, co podal předseda Akademického senátu podnět k zahájení disciplinárního řízení. Důvodem byl Tomášův výstup v reportáži České televize. „Pronesl jsem něco v tom smyslu, že urážlivé výroky na adresu akreditační komise nám nepomůžou,“ vzpomíná Tomáš a připouští: „Vztahy s vedením fakulty byly poněkud napjaté zejména poté, co jsme se je snažili přesvědčit, aby místo útoků na akreditační komisi raději napravovalo nedostatky, které jsou mu vytýkány.“

Perspektivy fakulty nevypadají příliš dobře

Disciplinární řízení bylo nakonec zastaveno rektorkou (jistě i kvůli lavině protestů ze strany akademiků, právníků i veřejnosti), a tak Tomáš Hnetila své studium zanedlouho završí státnicemi. Jak hodnotí situaci na fakultě dnes? „Některé věci se zlepšily, některé naopak zhoršily. Velká rána pro fakultu byl odchod asi třiceti významných vyučujících v loňském roce. Nápadů, co všechno by se ještě dalo zlepšit, je spousta, ale ochota vedení je téměř na bodu mrazu. Perspektivy fakulty momentálně nevypadají příliš dobře,“ usuzuje Tomáš.

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS