Stanislav Zajíček: Starost o školství

Stanislav Zajíček

„Tehdy jsem si uvědomil, že člověk je zodpovědný i za jiný prostor než ten, který představuje on sám nebo jeho rodina.“

Text: Jana Strnadová
Fotografie: Luboš Šanoba
Publikováno 19. 2. 2013

České školství se již několik let zmítá v problémech. Tím nejpalčivějším je bezesporu nedůvěra a všeobecný zmatek okolo novel školského zákona a státních maturit. Stanislav Zajíček, působící jako pedagog na brněnském Gymnáziu Matyáše Lercha, se snaží změnit k lepšímu alespoň to, co je v jeho silách.

Problematika státních maturit

„Současné školství se ocitá ve svízelné situaci. Existuje zde jakýsi základní rámec výuky, takzvaný rámcový vzdělávací program, kterým je definováno, k jakým schopnostem a vědomostem je třeba žáky dovést, aniž je řečeno, jakou cestu k tomu má pedagog zvolit,“ popisuje Stanislav Zajíček, iniciátor peticí proti novele školského zákona a proti podobě prvních státních maturit.

Problém je v tom, že pedagogové na tuto změnu nejsou připraveni. Většina z nich byla zvyklá na jednotné osnovy, které musí najednou opustit a vytvořit si osnovy vlastní.

Za další sporný bod považuje Stanislav Zajíček způsob, jakým se dosažené kompetence žáků vyhodnocují. „Například systém státní maturity předpokládá, že zkouška uzavírající studium bude jednotná pro všechny typy škol, ačkoliv střední školy jsou z povahy věci různorodé a především mají různé vzdělávací programy,“ vysvětluje Stanislav svízele nové maturitní zkoušky a dodává, že svůj první protest směřoval rovněž proti plánovanému utajování oficiálního znění testů.

Nyní je pro něj bezprostředním cílem dosažení toho, aby zkouška více respektovala výukový program každé školy a aby studenti nebyli při jejím vyhodnocování kráceni na svých právech.

Nespravedlivé odvolání ředitele

Stanislav Zajíček se umí postavit jak za své studenty, tak za své nadřízené. V roce 2009 se stal hlavním iniciátorem protestů proti nespravedlivému odvolání ředitele Gymnázia Matyáše Lercha. Ředitel Petr Kovač byl tehdy nečekaně odvolán z funkce, přičemž otázka, v čem konkrétně vlastně pochybil, zůstávala sporná. K petici se tehdy připojila řada místních pedagogů, studentů i absolventů a také tisíce převážně brněnských občanů. Kuriózní na celé kauze však bylo její vyústění.

„Krajský úřad vypsal nový konkurz na ředitele školy a nejen že Petr Kovač byl do konkurzu přijat jako jeden z uchazečů, ale dokonce jej i vyhrál. Došlo tedy k tomu, že ho nejprve jednomyslně z funkce odvolali, aby jej do funkce později opět jednomyslně jmenovali,“ popisuje Stanislav Zajíček tento neuvěřitelný paradox.

Aby věci fungovaly tak, jak mají

„Když mi bylo čtrnáct let, přečetl jsem si v časopise Mladý svět článek s názvem Případ Magor. V něm byl český básník Ivan Jirous vykreslen v černých barvách. Na mě však měl záměr autorů článku opačný efekt. Ta osobnost mě nadchla. Tehdy jsem si uvědomil, že člověk je zodpovědný i za jiný prostor než ten, který představuje on sám nebo jeho rodina,“ vzpomíná pedagog na období, kdy se v něm zrodila touha nezůstat vůči světu kolem sebe nečinný.

Stanislav Zajíček o svých aktivitách skromně hovoří jako o drobnostech, které je třeba nepřeceňovat, nicméně dodává: „Pokud se člověk o tyto drobnosti nestará, podporuje tím jakési puchření státu a to je věc, na kterou si dnes spousta lidí stěžuje. Za současný stav ale do značné míry může právě ta naše neochota se starat. Za mou angažovaností je tedy především starost o to, aby věci fungovaly tak, jak mají.“

 

Zajímavé odkazy

Otevřený dopis učitelů adresovaný tehdejšímu ministru školství Josefu Dobešovi.
Petice proti novele školského zákona
Studentský dokumentární film Ředitelské volno

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS