Petr Šourek: Recykluji korupci

Petr Šourek

„Podle všech prognóz jsme měli během dvou týdnů zaniknout a já měl ležet s kulkou v hlavě.“

Text: Michal Šindelář
Fotografie: Michal Šindelář
Publikováno 5. 10. 2012

Bojovat proti korupci se Petr Šourek rozhodl vskutku originálně. Jeho cestovní agentura Corrupt Tour nabízí lidem korupci na stříbrném podnose. Korupce zpracovaná do podoby turistické exkurze je vyhledávaným zbožím, které Petr Šourek nabízí občanům České republiky i cizincům z celého světa.

Jednou ze zastávek túr cestovní agentury je Fakultní nemocnice Motol proslulá takzvanými kulichy – prominentními pacienty, kteří si pro sebe zajišťují exkluzivní zdravotní péči z veřejných prostředků, které jejich přičiněním do nemocnice plynou. „Když potom čekáte v té nemocnici a někdo vás přeskočí, tak vám to příjemné není. A je vám jedno, co je to za člověka. Prostě přišel po vás a najednou je před vámi proto, že má nějakého strejdu,“ popisuje Petr Šourek jednu z korupčních pamětihodností, ke které vodí návštěvníky. Požadavek FN Motol, aby za návštěvu skupiny v jejím foyer platil, chápe Petr Šourek jako oprávněný. „Chtějí ze své pověsti také něco mít,“ říká.

Je to taková fabrika na zpracování úzkosti

Petr Šourek, filozof, podnikatel a nyní šéf cestovní agentury vytvořil fenomén, za kterým jezdí novináři ze zahraničí. Corrupt Tour vznikl ve společenské atmosféře, která byla podle něj poznamenána úzkostným strachem, co by se všechno mohlo člověku stát, kdyby o korupci veřejně otevřeně promluvil. Šíří se vágní, naprosto neohraničený dojem, že korupce je všudypřítomná a nedá se s ní nic dělat. Tuto blbou náladu se Petr Šourek rozhodl recyklovat podobně, jako se třídí a zpracovává odpad, a vyrobit z ní něco užitečného. Masové produkci blbé nálady podle něj nelze čelit individuální akcí, musí to být průmysl: „Potřebuji fabriku na zpracování úzkosti, strachu a blbé nálady, které se nahromadily kolem korupce. Corrupt Tour je firma na recyklaci korupce,“ vysvětluje Petr Šourek.

Projekt se poprvé představil 9. února 2012 na veletrhu cestovního ruchu. Od té doby je v ohnisku zájmu v pozitivním i negativním slova smyslu. O vynálezu korupční turistiky informovala média po celém světě, v sousedním Německu se titulky zmiňující Petra Šourka objevovaly téměř ve všech novinách. V americkém Wall Street Journal vyšel článek o Corrupt Tour přímo na první straně. Korupčních túr se zúčastnili televizní štáby například z Finska,  Bavorska nebo až z Japonska. Dnes je korupční turistika v (zatím jediném) podání Petra Šourka dostupná také v anglickém a německém jazyce.

Ne každý ovšem korupční turistiku vítá. Krátce po vzniku agentury přicházely na Petrovu firmu a spřátelené organizace anonymní udání, které musely příslušné úřady prošetřit. „S těmi úřednicemi mám ale nejlepší zkušenosti. Paní na živnostenském úřadě byla neuvěřitelně korektní, ještě mi poradila,“ hodnotí svou zkušenost s kontrolami Petr.

Podnikavec, který se nebojí angažovat

Ke konci září agentura Corrupt Tour zorganizovala více než padesát korupčních túr, po kterých provedla přes 1200 lidí. Za osm měsíců existence podniku dokázal tým  společnými silami zprostředkovat korupční zážitek již mnoha lidem. Zákazníci si mohou vybírat mezi různými programy, mezi které patří například Spa & Badness v Karlových Varech nebo Nemocnice na kraji zákona, jejíž částí je výše zmíněná návštěva FN Motol. Nejnověji Petrova agentura nabídla všem možnost vydělávat na korupci tím, že si koupí anonymní akcie samotné Corrupt Tour, která se proměnila v anonymní listinnou akciovku: „Zjistili jsme, že anonymní akciovky vydělávají ve veřejných tendrech dvakrát tolik. Chceme, aby se na tom lidé podíleli, aby také vydělávali na korupci,“ vysvětluje Petr výhody spolupodílnictví.

Petr chápe svou angažovanost jako naprosto přirozenou věc. Je podnikavý, protože je podnikavý a protože není dobré nechávat záležitosti na druhých lidech v očekávání, že je někdo vyřeší. „Nechci, aby tam takové věci byly, protože by pak lidem připadlo normální, že tam jsou,“ vysvětluje Petr, proč teď například usiluje o odstranění zbytků starých betonových laviček, které jenom překážejí pod svahem, kde děti v zimě bobují a mohou do nich narazit. To, že se má Corrupt Tour čile k světu stejně jako lidé, kteří za ní stojí, hodnotí Petr slovy: „To znamená, že to není tak zlé. To je dobře, to jsme chtěli.“

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS