Miloslav Lomič: Stop těžbě a úplatkům

Miloslav Lomič

„Už na první schůzce nám řekl, že nabízí každému z našich třech sdružení 1.3 milionu korun za to, že přestaneme aktivně vystupovat proti těžbě,“ upřesňuje Lomič. Nabídku úplatku oba okamžitě odmítli a poté nahlásili na policii.

Text: Barbora Čapková
Fotografie: Radomír Maceček
Publikováno 8. 11. 2012

Je tomu již zhruba osm let, co se Miloslav Lomič postavil jako aktivista proti těžbě čediče na kopci Tlustec. Tato přírodní dominanta Českolipska je místem sporů již od devadesátých let. Spolu s dalšími místními občanskými iniciativami se on i jeho manželka snaží zastavit znovuobnovení těžby, o které usiluje v pořadí již třetí těžařská firma. Celý spor nabral obrátky v momentě, kdy byl Miloslavovi a dalším dvěma občanským sdružením nabídnut úplatek, a to v několikamilionové výši.

Ke kauze Tlustec jsme se nedostali náhodou

Na počátku všeho byla obecná snaha starat se o přírodu kolem sebe. „Iniciativa přišla ze strany mé ženy. Oslovila dvě nebo tři ekologické organizace a jediná, která reagovala vstřícně, bylo Hnutí DUHA,“ vzpomíná na začátky Lomič. Založili tak v České Lípě místní pobočku této organizace a zapojovali se do různých správních řízení. Jedním z nich se stala i kauza Tlustec.

Systematickou prací, jejímž smyslem bylo zabránit další těžbě čediče na tomto kopci, se Hnutí DUHA zabývalo ještě před založením českolipské místní skupiny. „V jistém smyslu slova jsme od našich kolegů v Duze převzali štafetu“, upřesňuje Miloslav. „Kauza byla tehdy již mediálně známá i v zahraničí, petice proti těžbě podepisovali místní občané ještě předtím, než jsme se tomu začali věnovat my. Takže jsme se zaměřili výhradně na účast ve správních řízeních,“ vysvětluje Lomič.  

Těžba už nesmí být nikdy obnovena

Důvodů, proč by se na Tlustci nemělo vůbec těžit, je podle Lomiče hned několik. Jedná se například o velké škody na majetku, které vznikají následkem odstřelů v lomu. „Obyvatele kolem kopce samozřejmě obtěžovaly vedlejší faktory těžby, jako je hluk, prach nebo zvýšené množství výfukových plynů,“ říká Lomič. Těžba ale především poškozuje krajinný ráz a vzácnou přírodu přímo na kopci i v jeho okolí. „Tlustec je velice významný z hlediska druhové pestrosti a vyskytuje se na něm neobvykle velké množství chráněných živočišných a rostlinných druhů, mnohých z nich dokonce kriticky a silně ohrožených.“ doplňuje.

Pan Lomič v tom nebyl sám."U této kauzy začali již od samého začátku spolupracovat s dalšími místními iniciativami, které rovněž usilují o záchranu Tlustce, především s pány Miroslavem Šimonkem a Tomášem Řízkem ze Sdružení na záchranu kopce Tlustec, a s PhDr. Miroslavem Hudcem z českolipské pobočky Sdružení pro trvale udržitelný život." říká nominovaný hrdina.

Místní iniciativy včetně Miloslava Lomiče se tak snaží, aby se na Tlustci už nikdy netěžilo. „Nevěříme, že zde nějaká alternativní těžba může být šetrná. Navzdory poškození těžbou má kopec stále vysokou krajinnou hodnotu. Každý další zásah jej však může nenávratně zdevastovat. Již proto nesmí být těžba nikdy obnovena,“ vysvětluje Lomič.

I ministerstvo uznalo naše námitky

Za největší úspěch považují odpůrci těžby skutečnost, že se na kopci už dlouhá léta netěží. „Jedním z aktuálně nejviditelnějších úspěchů je pak asi měsíc staré rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které vyhovělo našim námitkám a zrušilo Krajským úřadem Libereckého kraje udělenou výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na Tlustci, “ říká Lomič. Kdyby výjimka byla povolena, splnil by žadatel první velmi důležitou podmínku, kterou potřebuje k zahájení těžby.

Když mi nabídli úplatek, oznámil jsem to policii

Nejzajímavější na celé kauze je však moment, kdy panu Miloslavovi zatelefonoval člověk, o kterém později zjistil, že se představil pod falešným jménem, a nabídl mu pomoc v kauze Tlustec. „Přišlo mi to hned divné. Není úplně obvyklé, že by někdo volal a nabízel pomoc v takových záležitostech,“ říká Lomič. Když mu nabídl schůzku, souhlasil, a spolu s panem Šimonkem ze Sdružení na záchranu kopce Tlustec se všichni tři sešli. „Už na první schůzce nám řekl, že nabízí každému z našich třech sdružení 1.3 milionu korun za to, že přestaneme aktivně vystupovat proti těžbě,“ upřesňuje Lomič. Nabídku úplatku oba okamžitě odmítli a poté nahlásili na policii.

Vše s nimi krátce poté začala řešit přímo protikorupční policie. Další schůzky již byly monitorovány,“ vysvětluje. Na těchto schůzkách danou nabídku dotyčný několikrát zopakoval. Momentálně Miloslav Lomič čeká na to, jak dopadne soudní řízení s korupčníky. Pochopitelně věří, že vše dobře dopadne a že Tlustec zůstane zachován i pro další generace.

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS