Martin Marek: Právo je cesta k cíli

Martin Marek

„Zjistil jsem, že právo je velmi funkčním a efektivním nástrojem, kterým se dá leccos prosazovat a ovlivňovat to, co se nám nelíbí.“

Text: Jana Strnadová
Fotografie: Ľuboš Šanoba
Publikováno 14. 11. 2012

V roce 2009 otřásla naší zemí kauza týkající se nekalých praktik na plzeňské právnické fakultě. Martin Marek byl v té době jejím studentem a akademickým senátorem, především byl však tím, kdo se nebál vystoupit ze studentských řad a jako první s médii otevřeně promluvit o všem, co se na fakultě odehrávalo.

Martin začínal jako ekologický aktivista v organizaci Děti Země. Tam se prakticky poprvé dostal do styku s právem a poznal, jak moc se toho dá změnit, když člověk zná obsah a význam paragrafů. „Zjistil jsem, že právo je velmi funkčním a efektivním nástrojem, kterým se dá leccos prosazovat a ovlivňovat to, co se nám nelíbí,“ vypráví Martin o svých zkušenostech z ekologické organizace. O jeho dalším studiu tak bylo rozhodnuto.

V roce 2006 nastoupil na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Již o rok a půl později zasedl v akademickém senátu, kde se zpočátku jen snažil prosadit pro studenty několik pozitivních změn – například povinnou výuku jazyků, bez nichž se dnes v praxi žádný právník neobejde. Později však zjistil, že na plzeňských právech se dějí mnohem závažnější věci, které vyžadují sjednání nápravy.

Konec rozdávání nezasloužených titulů

Martin se nebál hlasitě upozornit na nestandardní praktiky některých vyučujících i na skandální diplomové práce, za svou otevřenost si však vysloužil vlnu negativních reakcí, a to především z řad svých spolužáků-právníků, kteří Martinovo vystupování vnímali jako poškození dobrého jména jejich fakulty.

„Vůbec největší negativní reakce přišla z řad studentů. Je zvláštní, že vystupování těch, kteří na kauzu upozorňovali, vnímali jako mnohem větší zlo než chování osob, které fakultu svými činy skutečně pošpinily,“ líčí Martin tento neuvěřitelný paradox. Z jiných míst se mu ale naopak dostalo za jeho čestné jednání podpory. Radost mu přináší samozřejmě také výsledky, kterých se na plzeňských právech podařilo dosáhnout. Ačkoli očištění dobré pověsti je "během na dlouhou trať", zvýšil se alespoň dohled, který by měl do budoucna rozdávání nezasloužených titulů zabránit.

Boj za lepší Plzeň

Martinovy aktivity se však neomezily jen na nápravu poměrů na plzeňské právnické fakultě. Ve svém rodném městě se snaží zlepšovat i spoustu dalších věcí. Koneckonců k Dětem Země se přidal proto, že chtěl pomoci vybudovat v Plzni síť cyklostezek. V nedávné době se angažoval především proti výstavbě obchodního domu v historickém centru Plzně, s níž řada místních obyvatel již od počátku nesouhlasila.

Zpočátku se pokoušeli bojovat sepsáním petice a požadavky veřejné diskuze a vyhlášení architektonické soutěže. Když však jednání se zastupitelstvem města nepřineslo žádné výsledky, rozhodli se občané využít poslední možnosti - vyvolat místní referendum. Návrh na vyhlášení referenda podepsalo bezmála dvacet tisíc obyvatel Plzně, což lze považovat za obrovský úspěch. Kampani, kterou Martin Marek s přípravným výborem referenda vedl, se podařilo vyburcovat občany k tomu, aby se ozvali, zapojili a dali tím najevo, že jim osud jejich města není lhostejný.

Dnes je Martin studentem prvního ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Přestože si studium neplánovaně prodloužil, titul chce získat na poctivé akademické půdě. Ačkoliv sám přiznává, že angažovanost si vyžaduje hodně času, je potřeba vnímat pozitiva, která přináší – například v podobě motivující zpětné vazby. „Taková je demokracie: Pokud se lidé nebudou angažovat, tak uvadne. Právo je nástroj dostupný pro každého, není to náročné a zapojit se může kdokoliv. Je však důležité si uvědomit, že nikdo jiný za nás společnost nezmění,“ uzavírá Martin své vyprávění.

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS