Marie Špačková: Dálnice, nebo lidé?

Text: Michal Šindelář
Fotografie: Michal Šindelář
Publikováno 1. 11. 2012

Když v roce 1938 vznikal plán Hitlerovy dálnice, v daném území žily stovky lidí. Dnes na stejném území žijí desetitisíce lidí, Jihomoravský kraj však chce stavět dálnici navzdory ohrožení jejich zdraví a kvality života.

Hitlerova dálnice v roce 1938 a dnes

Příběh silnice R43, také přezdívaná Hitlerova dálnice, ukazuje, jak veřejná správa zatvrzele odmítá naslouchat a sloužit veřejnosti. Namísto služby občanům se jihomoravští úředníci a politici snaží prosadit obrovskou dopravní stavbu přímo uprostřed obydleného prostoru. V tomto území jsou již patnáct let překračovány zákonné limity znečištění ovzduší a hlučnosti. Občané a obce se však rozhodli bránit se dalšímu zhoršování situace. Marie Špačková je jednou z mnoha, kteří se aktivně brání proti plánům shora.

„Celé to území tady bude jedna zabetonovaná dálnice,“ ukazuje Marie na mapě krajský plán na výstavbu monstrózního dálničního tělesa, propojující D1 s R43, které by se mělo nacházet ve škvíře mezi brněnskými Bosonohami a Troubskem. Dnes je dotčené území hustě osídleno. Samotnými Bosonohami prochází velmi vytížená silnice, z nedaleké vzdálenosti hučí dálnice D1. Uzel plánované mimoúrovňové křižovatky by se měl prakticky nalepit na zástavbu v Bosonohách a Troubsku, obec Ostopovice by byla zcela obklíčena dálnicemi.

Kvůli dálnici umírat nechceme

„Benzen(a)pyren, jedna z velmi karcinogenních látek, ten máme již na 46 procentech plochy obce,“ popisuje Marie výsledky měřící stanice, kterou si obec pořídila pro zachycení dopadů nadměrné dopravy ohrožující zdraví obyvatel Bosonoh. Hlavním původcem znečištění jižní části Brna je právě doprava. Prašnost již patnáct let překračuje zákonné limity. Dlouhodobým a neřešeným problémem je i hluk blízké dálnice a přetížené silnice procházející středem obce. „Plánovaná mimoúrovňová křižovatka bude všesměrový zdroj hluku, to se nedá odhlučnit vůbec nijak,“ popisuje Marie fatální dopad dálničního tělesa na okolní obce, které by trpěly hlukem ještě více než nyní.

„Jakmile je území jednou nadlimitně zatíženo, nelze podle platných zákonů stavět v tomto území další zdroj znečištění,“ opírá Marie hlas obyvatel Bosonoh i dalších obcí o české právo. „Když jdu po ulici, občané se mě ptají, co je nového, protože ty lidi to tady znají a trápí je to,“ vysvětluje Marie angažovanost místních lidí. Zhruba každý šestý obyvatel městské části se podepsal pod připomínky ke krajskému plánu.

„A pak přišlo písemné vypořádání a všude bylo napsáno "Nevyhovuje se". K územnímu plánu přišlo přes tisíc připomínek a jen dvanácti bylo vyhověno,“ vzpomíná na rozčarování z přístupu úředníků Marie. Nezbyla jiná možnost, než se obrátit na soud. „Městská část ani občanské sdružení se na soud obrátit nemohli, tak jsem se stala žalobcem sama, a zastupovala tak všechny naše stavbou postižené občany,“ líčí Marie. Nejvyšší správní soud dal žalobcům za pravdu a krajský územní plán zrušil.

Člověk v tom není sám

Občanské sdružení, za které nyní Marie vystupuje, nabízí kraji i alternativní řešení. Toto řešení je o třetinu levnější, výhodnější pro tranzitní dopravu, respektující zdraví lidí a především v souladu s českými zákony. Alternativní varianta by stála každou rodinu žijící v Jihomoravském kraji o 170 tisíc korun méně než Hitlerova dálnice a s ní související řešení prosazované krajem. „Proč oni na to neslyší?“ ptá se Marie a dumá nad tím, koho kraj vlastně zastupuje.

Jednání s krajem někdy připomíná boj s větrnými mlýny. I když se veřejnost snaží rozhodování o sobě účastnit, úředníci a politici se jen neradi vzdávají své svrchovanosti. „Bez spolupráce a podpory spoluobčanů a vedení obcí je to nemožné, člověk sám nezmůže nic,“ vyzdvihuje zásluhy ostatních Marie a pokračuje: „Scházíme se a pracujeme společně, občanská sdružení a starostové stejně postižených obcí. Chceme, aby byly dodržovány zákony a nebylo poškozováno lidské zdraví, které je pro nás naprosto zásadní a nenahraditelné. Vždyť jiná řešení existují.“

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS