Ladislav Moravec: Stop spalovně

Ladislav Moravec

„Úředníci často nevidí všechny dopady, které jejích schválení může mít na krajinu. To nejvíce pocítí až místní obyvatelé. Celý vtip je v tom, že bojujeme proti těm, kteří mají mít ze skládky obrovské peníze.“

Text: Jana Strnadová
Fotografie: Luboš Šanoba
Publikováno 19. 2. 2013

Ladislav Moravec je mužem pevných zásad. Celý život se pere za pravdu i navzdory tomu, že mu to často přináší nepříjemnosti. Ze svých požadavků ale nehodlá slevit za žádnou cenu. To je i případ spalovny toxických odpadů, proti jejímuž zbudování Ladislav už pět a půl roku neúnavně vystupuje.

Snažili se zburcovat občany

O skutečnosti, že má být v katastru obce Rybitví nedaleko Pardubic zbudována spalovna nebezpečného odpadu, se pan Moravec dozvěděl prakticky náhodou, z rozhlasového vysílání. Tato zpráva ho, jakožto vystudovaného chemika, pochopitelně nenechala chladným. Zjistil, že společnost AVE CZ, vlastněná rakouským investorem, budovy někdejší spalovny odpadních kalů v Rybitví (uzavřené v roce 2004 kvůli porušování emisních limitů) odkoupila a chystá se spalovnu přestavět a znovu uvést do provozu.

Snaha zabránit záměrům česko-rakouské firmy přivedla Ladislava Moravce až k občanskému sdružení Zelená pro Pardubicko, které usiluje o ochranu přírody a krajiny v Pardubickém kraji. Pan Moravec se do aktivit občanského sdružení okamžitě zapojil. Z obavy před politiky, kteří zpočátku výstavbu spalovny prosazovali, se snažil zburcovat místní občany a přimět je k větší aktivitě.

STOP spalovně

Na začátku roku 2008 stál Ladislav Moravec u zrodu občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví, které vzápětí zahájilo masovou petiční akci v Pardubicích. „Když bojovat, tak bojovat! Snažil jsem se, aby zastupitelstvo bylo pod tlakem lidí,“ vzpomíná Ladislav Moravec. Tento razantní přístup přinesl své ovoce - pod petici za odmítnutí spalovny se podepsalo celkem 46 713 občanů.

Místním obyvatelům nahrával také fakt, že dokumentace o spalovně trpěla řadou nedostatků a obsahovala mnoho chyb a nejasností. I z toho důvodu si Ministerstvo životního prostředí vyžádalo vypracování a předložení posudku EIA – vlivu spalovny na životní prostředí. Dokumentace byla společnosti AVE CZ několikrát vrácena k doplnění a přepracování, nicméně v říjnu 2009 se společnost konečně dočkala kladného posudku EIA.

Musíme zůstat ve střehu

Začátkem prosince 2009 se konalo největší veřejné projednání EIA v dějinách naší republiky, na které dorazilo více než 6 tisíc místních obyvatel, kteří spalovnu v Rybitví jednomyslně odmítli. Pardubičtí občané dokázali, že společnými silami je možné porazit i mnohem silnějšího nepřítele. V lednu 2010 pak Ministerstvo životního prostředí vydalo zamítavé stanovisko, které spuštění spalovny zastavilo.

Přestože se díky angažovanosti Ladislava Moravce a také díky zapojení místních obyvatel podařilo hrozbu spalovny na čas odvrátit, ještě není dobojováno. Česko-rakouská společnost AVE CZ svůj záměr nadále prosazuje a zájmy politiků jsou rovněž nevyzpytatelné.

„Úředníci často nevidí všechny dopady, které jejích schválení může mít na krajinu. To nejvíce pocítí až místní obyvatelé. Celý vtip je v tom, že bojujeme proti těm, kteří mají mít ze skládky obrovské peníze,“ naráží Ladislav na fakt, že Ministerstvo financí vynakládá na likvidaci skládek toxických odpadů horentní sumy. „Musíme zůstat ve střehu, i když je to občas bitva s větrnými mlýny,“ míní pan Moravec, který zůstává i přesto, že za pár měsíců oslaví osmdesáté narozeniny, zapáleným bojovníkem. Věří, že zdraví místních obyvatel a čisté životní prostředí se mu nakonec podaří uhájit.

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS