Jakub Mráček: Lepší Teplice

Jakub Mráček

„Chodíme na schůze zastupitelstva, nahráváme je a důležité věci sdílíme na kanálu YouTube. Vytváříme také streamové zpravodajství na Facebooku a občas se opřeme do nějaké té kauzy.“

Text: Jana Strnadová
Fotografie: Ľuboš Šanoba
Publikováno 8. 1. 2013

Snaha o záchranu kaple, projekt teplické audiostezky, práce pro Open Society Fund, tlak na regulaci hazardu v Teplicích… Pouhý výčet dosavadních aktivit Jakuba Mráčka by vydal na pořádně dlouhý seznam. Kromě toho všeho je ještě učitelem chemie na plný úvazek. Ostatně v budově teplického gymnázia se scházíme i k našemu rozhovoru.

Pro arte beuronensis

Počátky angažovanosti pana Mráčka sahají zhruba do roku 2006, kdy se podílel na založení občanského sdružení Pro arte beuronensis – Společnosti pro obnovu kaple gymnázia Teplice. Součástí areálu místního gymnázia je budova bývalého kláštera sester boromejek s kaplí v beuronském stylu, o jejíž záchranu a rekonstrukci občanské sdružení usiluje. „Boromejky odsud v 50. letech vyhnala STB, za socialismu byla kaple zdevastována a na konci 80. let měla být dokonce zničena úplně. Naštěstí ale přišla revoluce. Nějaký čas zdejší prostory ležely ladem a následně je odkoupilo gymnázium,“ shrnuje pan Mráček ve stručnosti celý příběh kaple.

První kroky k opravě kaple vedly po improvizovaném lešení

Podnět k obnově kaple přišel původně od jedné z místních studentek, kterou zaujala unikátní výmalba, jež je nejstarší dochovanou památkou svého druhu na území České republiky. Jakub Mráček se pro záchranu kaple nadchnul a začal shánět prostředky na první nutné opravy – nové podlahy, zavedení elektřiny a následně i restaurování a retuše maleb. Společnými silami se dokonce povedlo vyrobit ze dřevěných trámů improvizované, nicméně pevné a funkční lešení, jehož pronájem by byl jinak velice nákladný.

Dnes slouží prostory kaple mnoha účelům – pořádají se zde výstavy a koncerty a o Vánocích se v kapli koná také půlnoční mše. Občanské sdružení Pro arte beuronensis nadále funguje: Jakub Mráček je zpočátku vedl a dnes figuruje jako řadový člen. Díky snaze všech zúčastněných se podařilo restaurovat již čtvrtinu stropu kaple a v opravách se pokračuje. Vše tedy nasvědčuje tomu, že kapli se podaří zachránit, přestože za tím bude stát ještě mnoho práce a úsilí.

Diskutujme nad budoucností Teplic

Od záchrany teplické kaple už byl pak jen malý krůček k tomu, aby se Jakub Mráček začal angažovat i v dalších oblastech veřejného života v Teplicích. Protože jeho aktivity začaly překračovat rámec Pro arte beuronensis, rozhodl se s kolegy založit platformu pro rozvoj města a pro debatu o něm. Z tohoto nápadu pak vznikla PRO POLIS Teplice, o.p.s.

Ke zrealizovaným projektům pana Mráčka v rámci PRO POLISu patří kupříkladu koncept audiostezky – vytvoření audio průvodce Teplicemi, který je zadarmo ke stažení na webu audioteplice.cz. Podílel se také na vzniku webových stránek, které slouží k diskuzi nad stavebními záměry ve městě. Cíleným lobbingem se rovněž podařilo dosáhnout digitalizace místního kina i rekultivace jednoho parku a změn v péči o městskou zeleň jako takovou.

V rámci zvýšení informovanosti obyvatel Teplic se Jakub Mráček snaží o takzvaný „watchdog“ (ve smyslu jakési „kontroly“ činnosti radnice). Co si pod tímto termínem konkrétně představit? „Chodíme na schůze zastupitelstva, nahráváme je a důležité věci sdílíme na kanálu YouTube. Vytváříme také streamové zpravodajství na Facebooku a občas se opřeme do nějaké té kauzy,“ popisuje náplň této činnosti pan Mráček.

Není třeba se bát

Aktuálně se PRO POLIS intenzivně zabývá otázkou regulace hazardu, který je zde, stejně jako v mnoha jiných městech v naší zemi, poměrně palčivým problémem. V Teplicích se nachází dohromady asi sto dvacet heren, v jedné ulici jich můžete napočítat dokonce osmnáct. „Nejprve jsme to zkoušeli po dobrém – pořádali jsme veřejná slyšení a debaty se zástupci heren. Ty však nikam nevedly, a tak jsme se nakonec rozhodli zvolit cestu místního referenda,“ vysvětluje Jakub Mráček. Od začátku roku proto usilovně sbírají podpisy, aby mohlo být místní referendum vyhlášeno.

Za největší radost související s angažovaností označuje pan Mráček postupnou změnu české mentality, která se projevuje tím, že s nástupem mladé generace se pomalu upouští od normalizačního způsobu smýšlení, kdy se lidé báli dát veřejně najevo, že s něčím nesouhlasí. Jako pozitivní znamení vnímá také to, že i navzdory tomu, v jaké problematice se aktuálně angažuje, se mu dosud nikdo nepokusil vyhrožovat či jej dokonce přímo fyzicky napadnout. Jeho příběh dokazuje, že i o rozporuplných tématech se dá vést kultivovaná debata. A to je bezesporu dobrou zprávou o stavu naší společnosti.

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS