Hana Kašpaříková: Čisté Tuřany

Hana Kašpaříková

„Lokální politici nemají rádi, když se jim někdo dívá pod ruce.“

Text: Kristýna Malíková
Fotografie: Filip Fojtík
Publikováno 23. 1. 2013

V době, kdy se ostatní začali smiřovat s tím, že v jejich sousedství vyroste průmyslová zóna, rozhodla se HHana Kašpaříková nesložit ruce do klína. V plánování krajiny a území se vyzná díky svému studiu na Mendelově univerzitě v Brně a v právních aspektech se postupně naučila chodit s pomocí právních poraden pro občany. „Tuřany a jejich okolí jsou mi natolik blízké, že jejich ochraně před průmyslovými záměry svůj čas ráda věnuju,“ říká s úsměvem.

Důvodem pro založení občanského sdružení v roce 2011 byl pro Hanu a její kolegy územní plán, který počítal s vytvořením průmyslové zóny. „Plocha přesahující 250 ha úrodné orné půdy má být zastavěna a okolí našich domů se má nenávratně změnit v průmyslovou šeď. Asi málokdo by z té představy byl nadšený,“ líčí počátky své občanské aktivity Hana. Proti plánované průmyslové zóně bylo v Tuřanech hodně obyvatel, ale většina lidí, která se tehdejšího zasedání účastnila, odešla domů s tím, že se se situací budou muset smířit. Pár jich však hned na místě začalo promýšlet, co by mohli proti plánovaným změnám, které si nikdo z místních nepřeje, udělat.

Přerod z občanské aktivity k watchdogu

Hana a její kolegové ze sdružení se rozhodli, že se pokusí plánované změny v územním plánu zvrátit. „Zpočátku jsme postupovali jako neformální skupina osob. Sesbírali jsme mnoho podpisů místních obyvatel, kteří byli také proti průmyslové zóně. Poté, co nám dal pan starosta najevo, že se s námi jako s neformální skupinou vlastně nehodlá bavit, jsme založili občanské sdružení,“ popisuje vývoj Hana. Z původní ochrany zemědělské půdy a zdraví obyvatel se aktivity sdružení značně rozrostly. Čím více se dostávali Hana a její kolegové věci na kloub, tím více podnětů, které by si zasloužily jejich pozornost, vyplouvalo na povrch. Od konkrétní kauzy se tak občanské sdružení v čele s Hanou začalo zabývat nejen záležitostmi územního plánu, ale řeší také výstavbu bytových domů v Holáskách, se kterou občané nesouhlasí, zapojují se do procesu pořizování studií a pečují o přírodu ve svém okolí. „V loňském roce jsme s pomocí spoluobčanů čistili od odpadků lokalitu, ve které jsme si dřív jako děti hrávali. V letošním roce bychom rádi k této činnosti přidali i péči o stromořadí,“ říká Hana.

Od obce až na kraj

Při řešení problémů s připravovaným Územním plánem města Brna zjistili, že se průmyslová zóna nachází i v krajském územním plánu. Začali jednat s krajskými zastupiteli. Přijetí se jim však nedostalo o nic vlídnějšího. „Překvapilo nás, nakolik byli někteří zastupitelé arogantní a neochotní vést jakýkoli dialog. Jeden z mála, kdo se s námi byl ochoten konstruktivně bavit, byl tehdejší radní David Macek," říká Hana a dodává: „Politici zkrátka nemají rádi, když se jim někdo dívá pod ruce.“

Odvaha nemlčet

Že by mohla být některým lidem trnem v oku, s naprostou samozřejmostí odmítá. „Spíše mě zaráží, že zastupiteli jsou mnohdy lidé, kteří se nechají pod různými záminkami ohýbat. Lidé by si měli volit zastupitele, kteří snadno nepodlehnou nátlakům,“ míní Hana. Nemůže však popřít, že ji její blízké okolí od některých kroků odrazuje. „Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří oceňují výsledky naší práce a jsou rádi, že se průmyslová zóna zatím stavět nebude," uzavírá Hana.

Přestože si kvůli své snaze zlepšovat stav ve veřejném prostoru musí brát někdy dovolenou, na nedostatek času pro sebe si nestěžuje. Ráda si zajde s přáteli na dobré víno či večeři. Nejlépe si však dobije baterky v tichu přírody, focením do WikiProjektu Chráněná území nebo poslechem hudby. Pochází totiž z muzikantské rodiny.


 

Sdružení Čisté Tuřany, o.s. (www.cisteturany.cz)

Vzniklo v květnu 2011. Zabývá se kvalitou života v městské části Brno-Tuřany, zejména problematikou územního plánování Jihomoravského kraje a města Brna. Za cíl si vytyčilo ochranu krajiny, zemědělského půdního fondu a kvalitu života. Aktivně se podílí například na ochraně přírodní památky Holásecká jezera.


 

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS