Edvard Sequens: Za chytrou energetiku

Edvard Sequens

„Momentálně jsme v bodu zlomu. Buď budeme pokračovat v naší cestě, která může vést k problémům na evropském trhu v důsledku technologie nekompatibilní s většinou zemí Evropy, nebo cestou snižování spotřeby a decentralizace dodavatelů.“

Text: Kristýna Malíková
Fotografie: Filip Fojtík
Publikováno 18. 2. 2013

Česká republika dlouhodobě patří k největším vývozcům energie. Ačkoli to zní z ekonomického hlediska pozitivně, opak je v konečném důsledku pravdou. „Představitelé průmyslu vnímají elektřinu jako výhodný vývozní artikl. Protiargumentem je však rozsáhlé poškození životního prostředí, které zůstává na našem území,“ říká Edvard Sequens, energetický expert jihočeského sdružení Calla.

Ačkoli se převážná část Evropy snaží snižovat spotřebu elektřiny a tím i její výrobu, průmysloví představitelé České republiky chtějí prosazovat vizi opačnou.  „Současné Ministerstvo průmyslu a obchodu staví koncepci na bázi vzrůstající spotřeby elektřiny. Uvažuje se o tom, že se nastaví další reaktory. Nejen ty v Temelíně. Týká se to i těžby černého uhlí, uranu… Místo abychom se vydali takzvanou evropskou cestou, využíváním čistých zdrojů – tedy slunce, vítr, voda, biomasa,“ vysvětluje Edvard a poukazuje například na sousední Německo, které energetickou koncepci staví na soběstačnosti a obnovitelných zdrojích.

„Rozhodnutí ustoupit od jádra nebylo v Německu čistě politické. Vyhovělo se názoru veřejnosti a ustoupila mu i Angela Merkelová, která chtěla jadernou energetiku prodlužovat do poslední chvíle. Po nehodě ve Fukušimě politici ustoupili veřejnému názoru,“ popisuje praxi sousední země. Dodává, že v Německu je  jiná vlastnická struktura. Energii vyráběnou za pomoci obnovitelných zdrojů tam produkují malé společnost sídlící v blízkosti obcí a často také obce samotné.

Česko technokratické

Jádru u nás nahrává i fakt, že česká společnost je technokratická a vědě bezmezně důvěřuje. Druhý důležitý faktor sehrává v jaderné energetice to, že u nás neexistuje ucelená koncepce – každá vláda přichází se svou verzí a v tuto chvíli nebyla schválena ani ta poslední. „Momentálně jsme v bodu zlomu. Buď budeme pokračovat v naší cestě, která může vést k problémům na evropském trhu v důsledku technologie nekompatibilní s většinou zemí Evropy, nebo cestou snižování spotřeby a decentralizace dodavatelů,“ shrnuje současnu situaci.

Výběr nebude jednoduchý. Česká republika měla svůj jaderný program už v 60. a 70. letech a v politických kruzích funguje struktura jaderné lobby. „Jaderná energetika stojí před otázkou bytí a nebytí. Jednostranná informovanost v podobě ekonomického přínosu veřejnost podporuje v nekritickém přijímání,“ dodává Edvard.

Jaderný odpad

Calla dlouhodobě pracuje na projektu, který se zabývá jedním z hlavních problémů – jaderným odpadem. Stát hledá místo, kde by odpad uložil. Tato úložiště jsou definitivní a svou existencí poznamenají stovky budoucích generací. „Snažíme se prosadit dvě věci – co největší bezpečnost techniky a geologického výběru úložiště a názor místní komunity. Stát by neměl mít poslední slovo. Nejedná se o dálnici,“ vysvětluje Edvard.

Calla tak pomáhá obcím, kterých se případná úložiště týkají. V současnosti je lokalit osm a zahrnují desítky obcí. „Podařilo se vytvořit neoficiální síť lokalit. Obce s naší podporou zakládají sdružení, navzájem se informují. Společně tak čelí silové politice, která by razila metodu Tady to chceme a tady to postavíme,“ říká Edvard.

 

Edvard Sequens je absolventem VVTŠ v Liptovském Mikuláši, obor automatizované systémy řízení. Od roku 1997 pracuje v občanském sdružení  Calla – Sdružení pro záchranu prostředí České Budějovice jako konzultant a vedoucí projektů v oblasti energetiky. V letech 2000 až 2008 byl jeho předsedou. Pracoval v Nezávislé odborné komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu a rovněž jako externí poradce ministra životního prostředí.

 

Více informací o sdružení na www.calla.cz

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS