Dana Kudová: Psychiatrie nepomáhá

Dana Kudová

„Chci, aby veřejnost byla informovaná, kdy psychiatrie pomáhá a kdy ne. Nechci chránit ty, kdo skutečně někoho ohrožují nebo jsou potenciální hrozbou pro společnost.“

Text: David Kopecký
Fotografie: Zdeněk Lipenský
Publikováno 22. 1. 2013

Dana Kudová byla ve svých osmi letech diagnostikována jako hyperaktivní. Šest roků pak užívala léky na uklidnění, často velmi návykové. Nikdo přitom ji ani její rodinu o možných zhoubných účincích antidepresiv neinformoval a nenabídl žádnou alternativní metodu léčby. Dnes se zasazuje o to, aby se do její situace nedostávali ostatní, a těm, kteří v ní již jsou, pomáhá najít cestu ven.

Dana denně pracuje s vrcholovými manažery, radí jim, jak dosahovat co největšího úspěchu a zisku. Během svého působení jako konzultantka se bohužel setkala i s méně příjemnými situacemi, například s manažery, kteří se z nejrůznějších důvodů dostali do „péče“ psychiatrických léčeben. Tím důvodem překvapivě nebývá jejich stresující povolání či přepracovanost. Situaci často zapříčiní někdo z rodiny či z okolí.

„Úplně stačí, když osoba blízká nahlásí, že byla napadena nebo ohrožena na životě. Takové prohlášení může být dostačující, aby vás rovnou hospitalizovali v psychiatrické léčebně. Není přitom v danou chvíli podstatné, zda je takové nahlášení pravdivé, nebo ne. Člověk se tak ocitne v nezáviděníhodné situaci, aniž by tušil, co se vlastně stalo,“ vysvětluje Dana.

Z pacientů vězni

Stává se také to, že i na lidi zcela psychicky v pořádku je nahlíženo jako na někoho s „duševními odchylkami“. Tito lidé sice bývají například momentálně dezorientovaní, podráždění či malátní, jejich nestandardní chování je ale pouze důsledkem neléčeného fyzického onemocnění.

Daniným klientům nebývají ani předloženy dokumenty, zda s hospitalizací souhlasí. Z pacientů se tak stávají vězni, a to často na několik dlouhých měsíců. „Takové věci mohou potkat prakticky kohokoliv, kdo byl někdy spojený s psychiatrem,“ tvrdí Dana.

Dana se již dva roky pokouší těmto lidem pomoci. Schází se s nimi přímo v léčebnách, radí se s jejich rodinami. „Chci, aby veřejnost byla informovaná, kdy psychiatrie pomáhá a kdy ne. Nechci chránit ty, kdo skutečně někoho ohrožují nebo jsou potenciální hrozbou pro společnost,“ říká. I proto se Dana přičinila, aby se Brno stalo další destinací mezinárodní výstavy 'Psychiatrie: Pomoc, nebo hrozba?', která se koná na jaře roku 2013.

Děti za své problémy nemohou

Dana ale v současnosti považuje za nejdůležitější téma dětské pacienty: „Moji dospělí klienti si za svou situaci často mohli do určité míry sami a mohou s tím také něco dělat. Děti takovou možnost ovlivnit svůj osud nemají,“ tvrdí. Snaží se tedy své aktivity do budoucna koncentrovat právě na ně.

Nejmladší jsou totiž paradoxně vystaveni mnohem větším rizikům. Již nyní například musí některé děti z dětských domovů užívat silně návyková antidepresiva Ritalin (složením podobný kokainu), často bez vědomí rodiny. Podle Dany je jen otázkou času, kdy tato situace přeroste do škol nebo sociálně slabých rodin. „Můžeme mít klidně půlku dětské populace na psychofarmakách, které mají nebezpečné vedlejší účinky, jako jsou sebevražedné myšlenky a násilné chování,“ vyjadřuje své obavy.

Vedle toho se objevuje další neméně závažný problém. V českém školství se začíná objevovat trend působení školního psychologa anebo psychiatra. Toto je běžná praxe v USA. Dětem tak budou běžně předepisovány medikamenty podobné těm, které musela užívat i Dana. Navíc, pokud se člověk již v mladém věku dostane do kontaktu s psychiatrem, může se mnohem snáze ocitnout v situaci popsané výše. Na lidi s psychiatrickým záznamem je totiž automaticky nahlíženo jako na potenciálně rizikové: „Můžete být kdykoliv označeni za nebezpečného a za dvě hodiny už sedíte v izolaci,“ popisuje zkušenosti Dana. Věří ale, že tato situace nenastane a najde se větší skupinka lidí, která by pomohla danou situaci zvrátit.

Hlasování již bylo uzavřeno.

Přečti si i další příběhy

projdi si všechny
Miroslav Šuta
Miroslav Šuta

Dioxiny z Neratovic

Vladimír Burda
Vladimír Burda

Vzduch pro Radvanice

Jan Skalík
Jan Skalík

Divočina musí přežít

Dana Kudová
Dana Kudová

Psychiatrie nepomáhá

Tomáš Hnetila
Tomáš Hnetila

Za plzeňská práva

 

Newsletter

Chceš být v obraze? Dostávej zprávy z Ligy.

Nebo pomocí

RSS